Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

efekt seeder–feeder
angl: seeder – feeder effect  2021
podpořila:
spolupracují: