Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ostria
místní název pro teplý již. nebo jv. vítr na pobřeží Bulharska, který je považován za předzvěst špatného počasí.
Termín zřejmě pochází z lat. auster „jižní vítr; jih“ (přes it. ostro téhož významu?).
angl: ostria; slov: ostria; něm: Ostria m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: