Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bombogeneze
v češtině nevhodné označení pro explozivní cyklogenezi.
  2021
podpořila:
spolupracují: