Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

neurčitost v meteorologii
angl: uncertainty in meteorology  2021
podpořila:
spolupracují: