Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky vrstevnaté
nevh. označení pro stratiformní srážky.
  2021
podpořila:
spolupracují: