Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oprava tlaku vzduchu na teplotu
hodnota, která se algebraicky slučuje s přečteným údajem délky sloupce rtuťového tlakoměru. Převádí ji na délku, kterou by rtuťový sloupec měl při teplotě 0 °C a při nezměněném tlaku vzduchu. Oprava je záporná při kladných teplotách a při teplotách kolem 20 °C nabývá hodnot o řád vyšších než činí požadovaná přesnost měření tlaku vzduchu. Proto je nutné touto opravou korigovat každý přečtený údaj rtuťového tlakoměru. Tím dostaneme tzv. tlak redukovaný na 0 °C. Je nejběžnější opravou tlaku vzduchu prováděnou na met. stanicích. Prvním, kdo při měření tlaku vzduchu bral v úvahu teplotu rtuti, byl angl. astronom E. Halley (1693).
angl: temperature correction  0000
podpořila:
spolupracují: