Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr sonický
angl: sonic anemometer; slov: sonický anemometer  2020
podpořila:
spolupracují: