Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

komplex konvektivní mezoměřítkový
angl: mesoscale convective complex; slov: mezosynoptický konvektívny komplex; něm: mesoskaliger konvektiver Komplex m  2020
podpořila:
spolupracují: