Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

komplex konvektivní mezoměřítkový
angl: mesoscale convective complex slov: mezosynoptický konvektívny komplex něm: mesoskaliger konvektiver Komplex m  2020
podpořila:
spolupracují: