Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

komplex konvektivní mezoměřítkový
angl.: mesoscale convective complex slov.: mezosynoptický konvektívny komplex něm.: mesoskaliger konvektiver Komplex m  2020
podpořila:
spolupracují: