Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oprava tlaku vzduchu na kapilaritu
hodnota, která se přičítá k délce rtuťového sloupce čtené na tlakoměru. Převádí ji na délku, kterou by rtuťový sloupec měl, kdyby neexistovala kapilární síla v menisku na horním konci sloupce. Poněvadž se přístr. oprava tlakoměru určuje srovnáním jeho údajů s údaji normálního tlakoměru, je o. t. v. n. k. již při srovnání zahrnuta dopřístrojové opravy. Pokud se nezmění výška menisku proti stavu při srovnání tlakoměru s normálem, je vliv kapilární síly s dostatečnou přesností vyloučen použitím přístr. opravy, kterou je třeba opravovat každý přečtený údaj tlaku vzduchu.
angl: capillarity correction  0000
podpořila:
spolupracují: