Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr registrační
syn. barograf.
slov: registračný tlakomer  2020
podpořila:
spolupracují: