Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr ultrazvukový
angl: ultrasonic anemometer slov: ultrasonický anemometer něm: Ultraschallanemometer m fr: anémomètre à ultrason m  2020
podpořila:
spolupracují: