Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spikule
Termín pochází z lat. spiculum „malý ostrý hrot, bodec“, které je odvozeno od slova spicum či spica „špička, hrot, klásek“.
slov: spikula  2020
podpořila:
spolupracují: