Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spikule
slov: spikula  2020
podpořila:
spolupracují: