Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

granule
viz fotosféra.
slov: granula  2020
podpořila:
spolupracují: