Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ojediněle
angl: isolated; slov: ojedinele; něm: einzeln  2014
podpořila:
spolupracují: