Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ojediněle
angl: isolated slov: ojedinele něm: einzeln  2014
podpořila:
spolupracují: