Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient rychlosti proudění
angl: wind speed gradient  2020
podpořila:
spolupracují: