Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient rychlosti proudění
angl: wind speed gradient; slov: gradient rýchlosti prúdenia  2020
podpořila:
spolupracují: