Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odraz pozemní
slov: pozemný odraz; něm: Radarreflektivität des Bodens f  2014
podpořila:
spolupracují: