Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky Fränkleho
angl: antisolar arcs; slov: Fränkleho oblúky  2016
podpořila:
spolupracují: