Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast konvekční
1. oblast, v níž vert. rozložení teplotyje určováno konvekcí; 2. nevhodný, dříve užívaný termín pro troposféru.
angl: convective region  0000
podpořila:
spolupracují: