Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

CAP
angl: CAP; slov: CAP  2019
podpořila:
spolupracují: