Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblačnost střídavá
podpořila:
spolupracují: