Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorém potenciální vorticity
slov: teoréma potenciálnej vorticity  2019
podpořila:
spolupracují: