Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maskování atmosférické fronty
slov: maskovanie atmosférického frontu  2019
podpořila:
spolupracují: