Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slota
viz nečas.
Slovo se vyskytuje již ve staročeštině; pochází z praslovanského *slota (srov. např. pol. słota téhož významu).
slov: slota  2019
podpořila:
spolupracují: