Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta studená rozštěpená
zřídka užívané české označení pro split frontu.
angl: split cold front, split front  2019
podpořila:
spolupracují: