Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta studená rozštěpená
zřídka užívané české označení pro split frontu.
angl: split cold front, split front; slov: rozštiepený studený front  2019
podpořila:
spolupracují: