Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období subatlantické
syn. subatlantik.
  0000
podpořila:
spolupracují: