Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

období roční
syn. sezona.
slov: ročné obdobie něm: Jahresperiode f  2014
podpořila:
spolupracují: