Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období roční
syn. sezona.
slov: ročné obdobie; něm: Jahresperiode f  2014
podpořila:
spolupracují: