Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období klimatická
syn. doby roční klimatické.
  0000
podpořila:
spolupracují: