Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období boreální
syn. boreál.
  0000
podpořila:
spolupracují: