Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mrak
neodborné označení pro oblak; za odb. termín se nepovažuje ani výraz zamračeno. Viz též oblačnost.
slov: mrak  1993-a1
podpořila:
spolupracují: