Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mrak
neodborné označení pro oblak. Odb. termínem je den zamračený, ne však výraz zamračeno. Viz též oblačnost.
Slovo má základ v indoevropském kořeni *merg- „míhat se; zatmívat se“ (zde se projevil druhý význam; srov. také sloveso smrákat se), s nímž souvisí i termín mrholení.
slov: mrak; něm: Wolke f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: