Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mrak
neodborné označení pro oblak. Odb. termínem je den zamračený, ne však výraz zamračeno. Viz též oblačnost.
slov: mrak; něm: Wolke f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: