Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

monitoring
viz monitorování.
  0000
podpořila:
spolupracují: