Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monitoring
viz monitorování.
  0000
podpořila:
spolupracují: