Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely podnebí dynamické
syn. modely podnebí cirkulační.
  0000
podpořila:
spolupracují: