Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

modely k-omega
angl: k-omega models slov: modely k-omega  2014
podpořila:
spolupracují: