Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely k-epsilon
angl: k-epsilon models; slov: modely k-epsilon; něm: k-epsilon-Modell n  2014
podpořila:
spolupracují: