Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

modely k-epsilon
angl: k-epsilon models slov: modely k-epsilon  2014
podpořila:
spolupracují: