Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

model makroskopický
pojem někdy používaný v souvislosti s modely proudění v tekutinách. Odpovídá zákl. úrovni popisu proudění, kdy se zcela abstrahuje od přímého vyjádření molekulárních dějů a proudící tekutina se v plném rozsahu uvažuje jako kontinuum.
angl: macroscopic model slov: globálny model predpovede počasia něm: makroskopisches Modell n  2014
podpořila:
spolupracují: