Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha suchá
zast. a nespr. označení pro zákal s vodorovnou dohledností do l km. Jev nesouvisí s kondenzací vod. páry v ovzduší. Podle R. E. Huschkeho (1959) též mlha, která nezpůsobuje ovlhnutí exponovaných ploch.
angl: dry fog  0000
podpořila:
spolupracují: