Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha městská
mlha, která vzniká n. houstne v prostoru velkých, hlavně průmyslových měst působením nečistot v ovzduší, hlavně zplodin procesů hoření. Má vlivem kouře, sazí a jiných látek nejčastěji špinavě šedé zabarvení. V. t. smog, zákal.
angl: urban fog  0000
podpořila:
spolupracují: