Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha adiabatická
mlha vznikající následkem adiab. ochlazování vzduchu, např. v důsledku místního poklesu tlaku vzduchu. V. t. děj adiabatický.
angl: adiabatic fog  0000
podpořila:
spolupracují: