Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

místy
angl: scattered slov: miestami něm: örtlich  2014
podpořila:
spolupracují: