Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

absorpce atmosférická
angl: atmospheric absorption; něm: atmosphärische Absorption f  0000
podpořila:
spolupracují: