Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie inženýrská
syn. meteorologie technická.
  0000
podpořila:
spolupracují: