Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezosynoptický (mezoměřítkový) konvektivní systém
(MCS, z angl. mesoscale convective system) soustava oblaků druhu cumulonimbus, která vytváří oblast srážek o horizontálním rozměru 100 km a více alespoň v jednom směru. MCS mohou zahrnovat konv. bouře typu multicel i supercel a během vývoje MCS se toto složení může měnit. Systémy typu MCS mohou sestávat z konv. i vrstevnaté oblačnosti a jejich prostorové uspořádání může nabývat různých forem. Příkladem lineární struktury MCS je squall line, dosahuje-li požadovaných rozměrů. Speciálním typem MCS je MCC. Typická doba existence MCS je 10 hodin, přičemž vrstevnatá složka a kovadliny konv. složky mohou přetrvat i několik dní. Nad oceánem se MCS mohou transformovat v tropické cyklony.
angl: mesoscale convective system  0000
podpořila:
spolupracují: