Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meso-
viz mezo-.
  0000
podpořila:
spolupracují: