Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřič ovlhnutí
syn. ovlhoměr.
slov: merač ovlhnutia  1993-a1
podpořila:
spolupracují: