Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologických prvků z meteorologických družic distanční
získávánídat z met. družic, jejichž zpracování poskytuje informace zejm. o a) teplotě zem. povrchu a teplotě horní hranice oblačnosti (vyhodnocením spektrálních měření tepelného vyzařování); b) vertikálních profilech teploty a vlhkosti vzduchu v atmosféře (podobným způsobem jako a); c) obsahu vod. páry a vody v atmosféře (vyhodnocením měření mikrovlnného záření); d) větru (sledováním pohybu vhodných oblaků). V. t. měření meteorologické družicové, průzkum Země dálkový.
angl: remote sensing of meteorological elements from meteorological satellites  0000
podpořila:
spolupracují: