Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum srážkové hlavní
  0000
podpořila:
spolupracují: