Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum srážkové hlavní
  0000
podpořila:
spolupracují: