Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa podnebí
klimatologická mapa v užším smyslu, znázorňující rozložení klimatických typů podle některé klasifikace klimatu.
slov: mapa podnebia  0000
podpořila:
spolupracují: