Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa ozáření
topoklimatologická mapa, znázorňující rozložení celk. množství urč. druhu záření (nejčastěji slunečního globálního záření) dopadlého na jednotku plochy reálného zem. povrchu za daný časový interval, zprav. za rok. M. o. se používá pro zemědělské, urbanistické, ekologické aj. účely k charakteristice využitelného energ. příkonu na zvoleném místě, který závisí na orientaci a sklonu povrchu. V. t. ozáření, topoklima, mapa oslunění.
angl: chart of radiation  0000
podpořila:
spolupracují: