Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa oblačnosti na základě údajů z družic (NEPHANALYSA)
mapová informace o rozložení oblačných systémů, popř. jednotl. oblaků. Získává se prostřednictvím obrazové n. číselné informace z meteorologických družic o polích oblačnosti v atmosféře. Při sestavování těchto map se používá mezin. stanovených symbolů. V met. službě se využívají zejm. jako informace z oblastí, z nichž nejsou k dispozici jiná met. pozorování a pro doplnění představy osystémech frontální oblačnosti. V letecké meteorologii tvoří součást letové meteorologické dokumentace.
angl: nephanalysis  0000
podpořila:
spolupracují: