Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa klimatu
klimatologická mapa v užším smyslu, znázorňující rozložení klimatických typů podle některé klasifikace klimatu.
angl: climate chart slov: mapa klímy  1993-b1
podpořila:
spolupracují: