Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

malopodnebí
málo užívané české označení pro mikroklima,které použil A. Gregor v r. 1950; pojem se však neujal. Viz též velkopodnebí.
  0000
podpořila:
spolupracují: